لیست نمایشگاهها

نمایشگاه : Middle East electricity

تاریخ بر گزاری : 6 تا ٨ مارس ٢٠١٨ معادل ١٥ تا١٧ اسفند ٩٦

مدت بر گزاری : ٣ روز

موضوع نمایشگاه : برق و انرژی

محل برگزاری : دبی

لینك مستقیم سایت نمایشگاه

برنامه : بازدید از نمایشگاه با همراهی كارشناس بازرگانی شركت جهت مذاكره با شركتهای هدف شما به همراه هتل بلیط و ...

ادامه مطلب اعلام قیمت در ادامه مطلب

نمایشگاه : Hardware & Tools Middle East

تاریخ بر گزاری : ٢ تا ٤ آپریل ٢٠١٨ معادل ١٣ تا ١٥ فروردین ٩٧

مدت بر گزاری : ٣ روز

موضوع نمایشگاه : ابزار صنعتی و اقلام و تكنولوژی های مربوط ساختمان سازی

محل برگزاری : دبی

لینك مستقیم سایت نمایشگاه

برنامه : بازدید از نمایشگاه با همراهی كارشناس بازرگانی شركت جهت مذاكره با شركتهای هدف شما به همراه هتل بلیط و ...

ادامه مطلب اعلام قیمت در ادامه مطلب

نمایشگاه : Middle East Stone

تاریخ بر گزاری : ٤ تا ٦ سپتامبر ٢٠١٨ معادل ١٣ تا ١٥ شهریور ٩٧

مدت بر گزاری : ٣ روز

موضوع نمایشگاه : سنگ و تزئینات ساختمانی

محل برگزاری : دبی

لینك مستقیم سایت نمایشگاه

برنامه : بازدید از نمایشگاه با همراهی كارشناس بازرگانی شركت جهت مذاكره با شركتهای هدف شما به همراه هتل بلیط و ....

ادامه مطلب اعلام قیمت در ادامه مطلب

نمایشگاه : GITEX Technology

تاریخ بر گزاری : 14 تا 18 اكتبر ٢٠١٨ معادل ٢٢ تا ٢٦ مهر ٩٧

مدت بر گزاری : ٥ روز

موضوع نمایشگاه : كامپیوتر و IT

محل برگزاری : دبی

لینك مستقیم سایت نمایشگاه

برنامه : بازدید از نمایشگاه با همراهی كارشناس بازرگانی شركت جهت مذاكره با شركتهای هدف شما به همراه هتل بلیط و ....

ادامه مطلب اعلام قیمت در ادامه مطلب

نمایشگاه : Water EnergyTechnology

تاریخ بر گزاری : 23 تا ٢٥ اكتبر ٢٠١٨ معادل ١ تا ٣ آبان ٩٧

مدت بر گزاری : ٣ روز

موضوع نمایشگاه : تاسیسات آب و فاضلاب و تكنلوژی های وابسته

محل برگزاری : دبی

لینک مستقیم سایت نمایشگاه

برنامه : بازدید از نمایشگاه با همراهی كارشناس بازرگانی شركت جهت مذاكره با شركتهای هدف شما به همراه هتل بلیط و ....

ادامه مطلب اعلام قیمت در ادامه مطلب

نمایشگاه : Gulfood Munufacturing

تاریخ بر گزاری : 6 تا ٨ نوامبر ٢٠١٨ معادل ١٠ تا ١٧ آبان ٩٧

مدت بر گزاری : ٣ روز

موضوع نمایشگاه : ماشین آلات صنایع غذایی

محل برگزاری : دبی

لینك مستقیم سایت نمایشگاه

برنامه : بازدید از نمایشگاه با همراهی كارشناس بازرگانی شركت جهت مذاكره با شركتهای هدف شما به همراه هتل بلیط و ....

ادامه مطلب اعلام قیمت در ادامه مطلب
درباره ما
آخرین مطالب
تماس با ما

اطلاعات تماس شرکت فیوچر اسکای