خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی نسبت به حفظ حریم خصوصی شما و همچنین گسترش تکنولوژی خود به‌گونه‌ای که تجربه آنلاین امن و قدرتمندتری را برای شما فراهم کند، متعهد است. این بیانه حریم خصوصی در پایگاه اینترنتی خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی به کار گرفته می‌شود و فرایند جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها را کنترل می‌کند. با استفاده از پایگاه اینترنتی خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی، شما نسبت به موارد ذیل پیرامون داده‌ها، اعلام رضایت می‌کنید

جمع‌آوری اطلاعات شخصی شما

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی اطلاعات هویتی و شخصی ـ مانند آدرس ای‌میل، نام و شماره تلفن یا آدرس خانه و محل کار شما ـ را گردآوری می‌کند. هم‌چنین خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی اطلاعات جمعیت‌شناختی ناشناس، که مختص به شما نیست، (مانند کد پستی، سن، جنسیت، ترجیحات، علائق و ...) را نیز گردآوری میکند.

هم‌چنین اطلاعاتی درباره سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه شما به‌صورت خودکار توسط خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی جمع‌آوری می‌شود. این اطلاعات ممکن است شامل موارد زیر باشد: آدرس آی‌پی، نوع مرورگر، نام دامنه، زمان دسترسی و آدرس وبسایت‌های ارجاع‌دهنده. این اطلاعات توسط خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی برای اعمال خدمات، حفظ کیفیت خدمات، و به منظور فراهم کردن آمار عمومی ناظر به استفاده از پایگاه اینترنتی به کار گرفته می‌شود.

لطفا مدنظر داشته باشید که اگر خود شما مستقیما اطلاعات هویتی و شخصی یا داده‌های حساس شخصی را از طریق خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی افشا کنید، این اطلاعات ممکن است توسط سایرین به کار گرفته شود. خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی هیچ یک از ارتباطات آنلاین خصوصی شما را رصد نمی‌کند.

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی شما را تشویق می‌کند تا بیانیه حریم خصوصی سایت‌هایی که می‌خواهید از طریق خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی به آن‌ها لینک دهید، مرور کنید؛ به‌گونه‌ای که بدانید آن سایت‌ها چه‌گونه اطلاعات شما را جمع‌آوری، استفاده و منتشر می‌کنند. خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی نسبت به بیانیه حریم خصوصی و هم‌چنین سایر محتواهای سایت‌های خارج از خانواده خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

استفاده از اطلاعات شخصی شما

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی اطلاعات شخصی شما را جمع‌آوری و استفاده می‌کند تا بتواند پایگاه اینترنتی خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی را اجرا کرده و خدماتی که شما درخواست کرده‌اید را ارائه دهد. خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی همچنین اطلاعات هویتی و شخصی شما را به منظور مطلع کردن شما نسبت به سایر محصولات و خدمات در دست‌رس در خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی و وابستگان‌ش استفاده می‌کند. هم‌چنین خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی ممکن است از طریق نظرسنجی‌ها به منظور تحقیق و بررسی نظر شما پیرامون خدمات فعلی و هم‌چنین خدمات بالقوه‌ای که ممکن است ارائه شود، با شما تماس بگیرد.

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی فهرست مشتریان‌ش را به اشخاص ثالث نمی‌فروشد و اجاره نمی‌دهد. ممکن است خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی گاهی به سود یک شریک کاری خارجی (خارج از اینترنت) درباره یک پیشنهاد ویژه‌ای که ممکن است مورد علاقه شما باشد، با شما تماس بگیرد. در این موارد، اطلاعات خاص هویتی و شخصی شما (شامل آدرس ای‌میل، نام، آدرس و شماره تلفن) به شخص ثالث منتقل نمی‌شود. بعلاوه، ممکن است خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی داده‌هایی را با شرکای قابل اعتماد در میان بگذارد تا به ما در راستای اجرای تحلیل‌های آماری، و فرستادن ایمیل یا کارت پستال به شما، فراهم کردن ساپورت مشتریان یا هماهنگی ارائه خدمات، کمک کنند. تمامی این اشخاص ثالث نسبت به استفاده از اطلاعات شخصی شما منع شده‌اند مگر آن‌که از این اطلاعات به منظور فراهم کردن خدماتی برای خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی استفاده کنند؛ هم‌چنین از آن‌ها خواسته می‌شود تا محرمانه بودن اطلاعات شما را رعایت کنند.

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی اطلاعات شخصی حساس (مانند نژاد، دین، جهت‌گیری سیاسی) را بدون اجازه صریح شما استفاده و افشا نمی‌کند.

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی سایت‌ها و صفحاتی که مشتریان‌مان از طریق خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی مشاهده می‌کنند را ردگیری می‌کند تا مشخص کند که کدام یک از خدمات خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی پرطرف‌دارتر است. این داده‌ها به منظور ارائه محتوای سفارشی و تبلیغات از طریق خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی به مشتریانی که رفتارشان نشان‌گر علاقه آن‌ها به برخی زمینه‌های خاص است، استفاده می‌شود.

پایگاه اینترنتی خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی اطلاعات، بدون اعلان قبلی، شخصی شما را افشا خواهد کرد تنها اگر توسط مراجع قانونی چنین چیزی خواسته شده باشد یا با اطمینان معتقد باشد این فعل لازم است تا: 1) با فرایندهای قانونی‌ای که توسط خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی و سایت مورد پذیرش است، هم‌راهی داشته باشد؛ 2) از حق و دارایی‌ خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی حفاظت و دفاع کند؛ و 3) در شرایط بحرانی، به منظور حفظ امنیت کاربران خود و یا عموم مردم، رفتار کند.

استفاده از کوکی‌ها

پایگاه اینترنتی خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی از کوکی‌ها به منظور کمک کردن به شما در راستای شخصی‌سازی تجربه آنلاین‌تان استفاده می‌کند. یک کوکی یک فایل متنی است که توسط سرور وب‌سایت بر روی هارد دیسک شما قرار داده می‌شود. کوکی‌ها نمی‌توانند به منظور اجرای برنامه‌ها یا ارائه ویروس‌ها به رایانه شما مورد استفاده قرار گیرند. کوکی‌ها مشخصا متعلق به شما هستند و تنها توسط یک وب سرور در دامنه‌ای که کوکی را به شما نسبت داده، قابل خواندن است.

یکی از مقاصد اصلی کوکی‌ها فراهم‌کردن تسهیلاتی به منظور صرفه‌جویی در زمان شماست. هدف یک کوکی این است که به وب سرور می‌گوید که شما به صفحه خاصی بازگشته‌اید. برای مثال، اگر شما صفحات خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی را شخصی‌سازی کرده باشید یا با سایت خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی رجیستر کرده باشید، یک کوکی به خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی کمک می‌کند تا در بازدیدهای بعدی اطلاعات خاص شما را فرابخواند. این مسئله فرایند ضبط اطلاعات شخصی شما را تسهیل کرده است، مانند آدرس‌های قبض‌ها یا آدرس‌های پست دریایی. هنگامی که شما به پایگاه اینترنتی خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی بازمی‌گردید، اطلاعاتی که پیش‌تر شما فراهم کرده بودید قابل بازیابی است؛ بدین ترتیب، شما می‌توانید از ویژگی‌هایی که در خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی به شکل سفارشی ایجاد کرده‌اید، استفاده کنید.

شما توانایی پذیرش یا رد کوکی‌ها را دارید. بسیاری از مرورگرها به طور خودکار کوکی‌ها را قبول می‌کنند اما اگر خواستید، می‌توانید معمولا تنظیمات مرورگر خود را برای نپذیرفتن کوکی‌ها تنظیم کنید. اگر خواستید کوکی‌ها را رد کنید، ممکن است ‌نتوانید به‌طور کامل از ویژگی‌های تعاملی خدمات خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی و سایت‌هایی که بازدید کرده‌اید، استفاده کنید.

امنیت اطلاعات شخصی شما

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی اطلاعات شخصی شما را از دسترسی‌ها، استفاده و افشاهای تاییدناشده، حفاظت می‌کند. خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی اطلاعات شخصی و هویتی‌ای که شما بر روی سرورهای رایانه فراهم کرده‌اید، به شکل کنترل‌شده، امن و حفاظت‌شده، از دسترسی‌ها، استفاده و افشاهای تاییدناشده محافظت می‌کند . هنگامی که اطلاعات شما (مانند شماره حساب کارت اعتباری) به سایتی دیگر منتقل میشود، با استفاده از کدسازی ـ مانند پروتکل SSL ـ محافظت می‌شود.

تغییرات دراین بیانیه

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی ممکن است گهگاه این بیانه حریم خصوصی را به منظور بازتاب فیدبک‌های مشتریان و شرکت به‌روزرسانی کند. خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی شما را تشویق می‌کند تا به طور دوره‌ای این بیانیه را مرور کنید تا از نحوه حفاظت اطلاعات شما توسط خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی مطلع شوید.

اطلاعات تماس

خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی کامنت‌های شما ناظر به این بیانه حریم خصوصی را گرامی می‌دارد. اگر معتقدید خدمات نمایشگاهی | هدایا تبلیغاتی | تبلیغات محیطی | تور نمایشگاهی به این بیانه وفادار نمانده، لطفا از طریق آدرس none@none.com با ما تماس بگیرید. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مشکل را پیدا کرده و تا حد امکان رفع کنیم.

دات نت نیوک فارسی